Webdesign case stage #2: Informationsarkitektur (IA)

Det næste vigtige punkt i FFE designet er, at få styr på hvordan informationen på sitet skal organiseres, så det giver mening for brugerne.

Hvad er informationsarkitektur?

Informationsarkitektur handler om, at beslutte hvilke muligheder, der skal være til rådighed i navigationen, hvad de hedder, og hvor de linker til.

De grundlæggende principper for at organisere informationen er: Forstå brugeren og forstå hvad firmaet tilbyder.

Jeg har allerede i stage #1 arbejdet med at forstå brugeren og hans primære behov, og kan derfor gå videre med at finde ud af hvad FFE laver og hvordan deres produkter hænger sammen.

Til strukturering af sitet har jeg valgt, at lave små kort, skrive indholdet på dem og derefter sortere dem i relevante bunker.

Jeg startede med at gruppere alt ens indhold og opstillede det herefter i hierarkisk orden. Dette viste sig, at være ret svært i forhold til inddelingen af hvilke maskiner, der hører under food, pharma eller cosmetics, da der er flere maskiner, der går igen under de tre forskellige områder. Det viser også, at jeg ikke fuldt ud har forstået hvordan produkterne hænger sammen endnu, hvilket er vigtigt, hvis jeg skal gøre mig håb om at lave en struktur der giver mening.

kortsortering

Informationen skrives på kort og sorteres.

Når alle kort er sorteret, er det muligt, at teste om brugerne kan finde den information de ønsker ved at lave rollespil.

Til dette formål jeg har lavet nogle beskrivelser af nogle fiktive brugers mål og behov, baseret på brugerundersøgelsen i stage #1.

Persona 1: Carsten, direktøren, som har brug for at vide hvor lang tid firmaet har eksisteret, og om de kan levere en hel pakkelinje til deres nye supper på pose, til en god pris.

Persona 2: Brian, produktionschefen, som gerne vil vide, om de kan levere reservedele til deres maskiner og oplære nyt personale.

På baggrund af de to personas behov og mål, kan jeg ved at bruge strukturen i hierarkiet, forestille mig, om de kan finde det det de søger.

Når jeg har fået helt styr på stukturen af sitet skal jeg videre med næste stadie af designprocessen, som er layout og wireframing.